Diéta č. 5

/5 Párkány és Vidéke - Štúrovo a okolie by Párkány és Vidéke - Štúrovo a okolie - Issuu

Podmienkou nástupu dieťaťa do MŠ je otestovaný jeden zákonný zástupca, ktorý sa preukáže službukonajúcej učiteľke pri odovzdaní dieťaťa nie starším testom ako 7 dní, alebo negatívnym výsledkom RT- PCR testu na ochorenie Diéta č.

5 19 nie starším ako 7 dní alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie Covid — 19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu Covid — 19 aj druhou dávkou vakcíny a od toho očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak zdravotný diéta č.

5 alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie Covid — Ak dieťa budú chcieť nosiť a vyberať obaja rodičia resp. K nahliadnutiu certifikátu pedagogickí zamestnanci majú oprávnenie na základe poverenia a poučenia. Odovzdá dieťa pri vchode do materskej školy službukonajúcej pedagogickej zamestnankyni, ktorá vykoná ranný filter, zmeria mu teplotu, vydezinfikuje ruky, zavedie dieťa do šatne a diéta č.

5.

A Hatóság megállapította, hogy a becsült beviteli mennyiségek alapján az említett aromaanyagok biztonsági szempontból nem aggályosak. A kiküldetésben lévő alkalmazott köteles bejelenteni, amennyiben étkezéséről vagy szállásáról valamely közösségi intézmény, egy közigazgatási szerv vagy külső testület térítésmentesen gondoskodik, vagy azok költségeit megtéríti számára.

Do materskej školy je počas mimoriadnych opatrení tiež nemožné nosenie vlastného jedla. V MŠ budeme pravidelne, intenzívne a krátko vetrať všetky triedy. MŠ zabezpečí, aby všetky predmety, pri ktorých dochádzajú ľudia v MŠ do kontaktu, sa 2x denne dezinfikovali.

diéta č. 5

Podlahy nutne taktiež vydezinfikujeme na mokro 2x denne. V MŠ nebudeme používať textilné uteráky, len jednorázové papierové obrúsky.

diéta č. 5

Dieťa môže ráno priviesť zákonný zástupca od 6. V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky neboli v spoločnej triede. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácii detí medzi jednotlivými skupinami.

Ide o funkn poruchy aldka, gastropatie, poruchy sekrcie aldonej avy pri zvenej sekrcii i zvenej kyslosti aldonej avygastroduodenlny vred, niektor stavy po opercii aldka, chronick ochorenia lnka a pankreasu v pokojovom tdiu, stavy vhodn po infarkte myokardu, horkovit stavy a in.

V rúšku však dieťa do materskej školy prichádza a aj jedno náhradné rúško si prinesie z domu počas dňa uložené v skrinke. V prípade, že spozorujete zhoršený zdravotný stav dieťaťa alebo členov spoločnej domácnosti, odporúčame zostať doma, kontaktovať lekára a informovať pani učiteľku alebo riaditeľku MŠ.

V Tornali dňa

diéta č. 5

További a témáról